Back to All Events

HéLT GRAVID CAFÉ - "K-VITAMIN TIL BABY?"

K-vitamin til min baby – ja eller nej?
I mere end 50 år har en indsprøjtning med K-vitamin været standardbehandling for nyfødte børn i Danmark. Egentlig er det et tilbud som forældre skal takke "ja" eller "nej" til, men sandheden er at man ikke får den information der skal til for at kunne træffe et valg på et informeret grundlag. I mange tilfælde ved forældre slet ikke at der er et valg som skal træffes lige efter baby er blevet født & kan derfor blive overraskede over at baby pludselig får tilbudt et stik i låret når det er få minutter gammelt. TILMELD DIG HER.

I løbet af denne aften vil I få information om hvilken funktion K-vitamin har i kroppen. I vil få information om hvorfor lige præcis K-vitamin er vigtigt at være opmærksom på. Vi gennemgår den virkning og de mulige bivirkninger man som forældre kan forvente hvis man beslutter sig for at takke "ja" til Sundhedsstyrelsen anbefaling om K-vitamin behandling til sin nyfødte. I løbet af aftenen kommer vi ind på mulige alternativer til indsprøjtningen med K-vitamin. Hvordan kan du eksempelvis give k-vitamin på dråbeform hvis du ikke ønsker at tage imod indsprøjtningen til din baby. 

Johanna, som er jordemoder og fatter til bogen: "Skal mit barn have K-vitamin til fødslen?" vil føre os grundtigt ind i emnet, således at du i langt højere grad bliver i stand til at at træffe dit helt eget bevidste valg. Johanna er helt neutral ifht. hvad der er rigtigt/forkert og vil blot sørge for at du får den fulde information ved at føre dig ind i forskningen på området, virkninger, bivirkninger og metoder til at give K-vitamin. Samt hvad du selv kan gøre, såfremt du fravælger k-vitamin.

Johanna fortæller. " 

Som jordemoder både i det offentlige og det private har jeg måtte erkende, at vores generelle viden om og forståelse for brugen af forebyggende K-vitamin til den nyfødte lige efter fødslen er sparsom og mangelfuld.
Det er egentlig en lidt pinlig (selv)erkendelse fordi jeg gerne vil leve op til den tillid som de fleste trods alt stadig har til vores sundhedsvæsen. Man bør kunne stole på, at de fagpersoner, man får anbefalet medicin eller anden behandling af, også ved så tilstrækkelig meget, at de kan videregive god information inden hvert enkelt individ træffer en beslutning om at takke ja eller nej til behandlingen. Hvor ofte har jeg ikke hørt vendingen ”jamen det ved I vel” eller ”jamen I ved jo bedst så det gør vi så”. En sandhed med modifikationer. Vi er eksperter og ved helt sikkert meget mere end gennemsnitsbefolkningen men at tro, at vi ved ALT er utopi. Vi som fagpersoner skal være bedre til at erkende egne kompetencer og begrænsninger således, at I der ude kan føle jer sikker på, at den anbefaling I får også er forankret i reel viden og forståelse.

Sundhedsloven kræver, at vi som sundhedspersonale er i stand til at give information om virkning, bivirkning og mulige alternativer før en behandling gennemføres, men når jeg før i tiden er blevet udspurgt lidt mere kritisk af en forælder om K-vitamin, har jeg ikke følt mig i stand til at vejlede ordentligt og leve op til lovkravet. Derfor besluttede jeg mig endeligt for at pløje litteraturen og forskningsdatabaserne igennem for at blive klogere. Hvad jeg troede bare ville tage nogle timer endte med at blive flere ugers research og opklarende litteratursøgning.
Det blev mig hurtigt klart, at der hersker mange misforståelser der ude vedr. behovet for og effekten af behandling med K-vitamin. Enten er informationerne det-er-det-eneste-rigtige-og-livsvigtigt-for-alle-nyfødte eller også er det det-er-forfærdeligt-og-helt-overflødigt. Ingen af delene er sandt. Der er ikke en one-size-fits-all model her og emnet er langt mere komplekst end som så.

Mine knap 40 kilder er blevet til denne e-Bog fyldt med grundig no-nonsens information. Jeg dækker alt lige fra hvilken funktion K-vitamin har i vores krop til udførlige detaljer om den blødningssygdom som ønskes forebygget. Jeg fortæller om den virkning og de bivirkninger man som forældre kan forvente hvis man beslutter sig for at takke ja til Sundhedsstyrelsen anbefaling om syntetisk K-vitamin behandling. Endelig får I information om nogle af de faktorer der har betydning for, hvorfor nogle spædbørn er i større risiko for at få disse blødninger.
Jeg vil garantere dig, at du vil lære noget nyt og om ikke andet vil du få et mere struktureret overblik over hvilken risiko dit barn måtte have og hvorvidt en forebyggende behandling i dit tilfælde vil være en god ide. Omvendt kan konklusionen for dig også blive, at lige netop dit barn med stor sandsynlighed ikke vil få den store gavn af en forebyggende behandling, og du derfor med ro i sindet kan takke nej til tilbuddet. Bogen indeholder også forslag til behandlingsalternativer til Konakion.

Stil krav om grundig individuel information fra jeres jordemoder og/eller læge. Gør det meget gerne undervejs i graviditeten så I på forhånd har besluttet jer for hvordan I forholder jer til tilbuddet om K-vitamin."

Det er muligt at købe Johannas bog om K-vitamin i HéLT. 

UNDERVISER: Jordemoder, Johanna Saxe Korch

DATO: 20/2 kl. 19.00-21.00

PRIS: 200 kr. 

STED: HéLT, Henrik Steffensvej 4, 1866 Frederiksberg

Later Event: April 15
AYURVEDA & GRAVIDITET - FOREDRAG