HéLT KLAR TIL FØDSEL

 
helt-klar4 kopi.jpg

VARIGHED: Forløb med 4 mødegange af 2,5 timer.


Forløbene varetages af én af disse jordemødre, som er unikt uddannede til at undervise i HéLT KLAR TIL FØDSELs teknikker. Således møder du den samme jordemoder alle 4 gange.  

UNDERVISER: Janne Hasgaard
- Jordemoder, kropsbehandler & gravidyogalærer

UNDERVISER: Julie Fie Beier Lund
- Jordemoder, kropsbehandler & gravidyogalærer

UNDERVISER: Eyajohanna Emmelin Saxe Korch
- Jordemoder, kropsbehandler & gravidyogalærer

MEDLEM AF SYGEFORSIKRING DANMARK?

Gives der 30% refusion på forløbet

MED JORDEMODER, PARTNERWORKSHOP & AMMEFORBEREDELSE.

Dette forløb henvender sig til dig, som er gravid og ønsker at blive ”HeLT KLAR TIL FØDSEL”, med en god fødselsoplevelse i sigte. 

På forløbet bliver du guidet til at indøve smertelindringsteknikker, som kan hjælpe dig til at mildne smerte og ubehag under fødslen. Der fokuseres på såvel fysisk- som mental fødselsforberedelse. Du er velkommen på forløbet uanset om du er gravid for første gang, eller har været det før. 

Særligt for dette forløb på fire mødegange er, at du vil modtage kvalificeret undervisning af en af HéLTs jordemødre, som er specialiseret i at træne gravide & deres partnere til håndtering af fødslen. Du/I vil få en stor viden om fødslens faser & blive klædt på til at kunne håndtere veerne, ved hjælp af gode fødestillinger & smertelindringsværktøjer som vejrtrækningsteknikker, rebozo & akupressur.

Undervisningen foregår i mindre hold, på max. 10 deltagere, hvilket giver en unik mulighed for tid og vejledning til den enkelte gravide.

Gennem forløbet “HéLT KLAR TIL FØDSEL” bliver du bekendt med vejrtrækningsteknikker, fødestillinger, rebozo samt tryk til smertelindring. Desuden vil du få et indgående kendskab til fødselsforløbet, fra det går igang, til du ligger med din lille nyfødte ved brystet.

Unikt for HéLT KLAR TIL FØDSEL er, at du vil modtage undervisning i amning, varetaget af jordemoder. Læs meget mere om dette under modul 4.  

DESUDEN FÅR DU:

 • LYDFIL:
  til afspænding

 • LYDFIL:
  med åndedrætsøvelse

 • BILLEDEMATERIALE:
  til dig og din partner med rebozo, smertelindrende- og ve-fremmende akupressurpunkter

 • FILMMATERIALE:
  med fødselsforberedende yogaøvelser

Din fødselspartner vil blive inviteret med til 2 timers intensivt kursus med henblik på at blive uddannet i at udøve optimal støtte under fødslen. Således vil din fødselspartner få en "værktøjskasse" fuld af redskaber, til at indtage en aktiv rolle i graviditeten og fødselsforløbet. 

Du er velkommen fra begyndelsen af din graviditet, og helt frem til termin.
Det kan anbefales, at kombinere HeLT KLAR TIL FØDSEL med GRAVIDYOGA, da du dermed kan få ugentlig undervisning i yoga, som omfatter de teknikker du bliver præsenteret for på HeLT KLAR TIL FØDSEL, dette er dog ikke et krav for at deltage.

DU KAN BEGYNDE FORLØBET NÅR SOM HELST I DIN GRAVIDITET

Du tilrådes, at træne øvelserne ca. 10-30 min. om dagen gennem forløbet og frem til termin. 


MODUL 1

 
helt-foedselsforberedelse-1.jpg

Du vil blive præsenteret for, hvordan du kan indøve fødestillinger og vejrtækningsteknikker under graviditeten mhp. at blive klar til at kunne håndtere fødslen. 

Du vil lære om fødslens begyndelse (første fase), og blive opmærksom på de tidlige tegn på fødsel, herunder hvordan du kan bruge smertelindringsteknikker i denne fase af forløbet. 

Du vil få en unik kode, således at du kan tilgå det fødselsforberedende webmateriale & hermed påbegynde din hjemmetræning. 

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Fødslens start (første fase); hvordan ved jeg, at fødslen er i gang?

 • Hvordan kan jeg smertelindre mig selv?

 • Vejrtrækningsøvelser til brug under fødslen.

 • Hvordan kan min partner/fødselshjælper bidrage i denne del af fødslen?

 • At mærke liv – hvor meget, hvor lidt, hvor tit og hvorfor?

 • Graviditeten og barnet i livmoderen. Hvad skal du være opmærksom på?

 • Hvilke forandringer er naturlige og normale – og hvilke er unormale? Og hvad kan der gøres ved disse?

 • ”Et kig ind i livmoderen"

 • Mavemusklerne & bækkenbunden i graviditeten & genoptræning heraf efter fødslen.

 • Yogastillinger og akupressurpunkter, som kan afhjæpe bla. væskeophobninger og fordøjelsesbesvær under graviditeten.


MODUL 2

 
helt-foedselsforberedelse-5.jpg

Jordemoderen vil undervise i fødslens aktive fase (anden, tredje & fjerde fase). Du vil få viden om hvordan du kan bruge fødestillinger, vejrtrækning og smertelindringsteknikker under udvidelsesveer og presseveer.

Du vil blive sikker i din vejrtrækningsteknik. Således at du vil kunne bruge den tilpasset fødslens faser.

Du vil desuden blive afklaret omkring dine ønsker til fødslen, samt blive velinformeret om dine rettigheder, valg og muligheder som fødende, på såvel hospital som hjemme. 

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Fødslens aktive fase: hvornår går man fra latensfase til den aktive fase?

 • Smertelindring i fødslens aktive fase: hvordan kan jeg hjælpe mig selv bedst igennem fødslen?

 • Vejrtrækningsteknikker i alle fødslens faser.

 • Fødestillinger og akupressurpunkter, som kan virke smertelindrende under fødslen.

 • Gennemgang af gode fødestillinger, samt afklaring af hvilke der er mindre gode.

 • Hvordan kan min partner/fødselshjælper bidrage til smertelindring? Hvordan kan han/hun være en aktiv hjælp i ve-arbejde/pauser?

 • Presseteknik og stillinger til at presse i. Hvordan med bristninger?

 • Hvilke forestillinger har jeg om fødslen? Hvad vil jeg gerne, og hvad vil jeg mindre gerne?

 • Hvilke rettigheder, valg og muligheder har jeg som fødende i DK? Hvad enten det er derhjemme eller på hospitalet?

 • Fødselsønskeliste.


MODUL 3

 
helt-klar-MODUL3.jpg

Medbring et stort tørklæde til rebozomassage.

Denne gang inviteres din fødselspartner med. Din fødselspartner er den person, som skal være tilstede under fødslen sammen med dig. Det kan være din kæreste/mor/veninde eller en anden person som du er tryg ved. I uddannes til at blive et fødselsteam, således at du ikke står alene om fødslen. 

Din fødselspartner vil få indgående undervisning i at udøve optimal støtte til dig under fødslen. Dette omfatter rebozo, smertelindrende massage & tryk samt ikke mindst indgående kendskab til vejrtrækningsteknikkerne.
Desuden vil din fødselspartner få viden om fødslens forløb og tiden efter, således at i begge er godt forberedt og klar til det forstående samarbejde omkring fødslen. 

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Teori om fødslens fysiologi og psykologi.

 • Smertelindring: Hvordan kan min partner/fødselshjælper hjælpe til smertelindring?

 • Hvordan kan han/hun være en aktiv hjælp under ve-arbejde/vepauser?

 • Fødestillinger og akupressurpunkter, som kan virke smertelindrende under fødslen.

 • Gennemgang af gode fødestillinger - hvordan kan fødselspartneren hjælpe?

 • Hvem skal tage imod babyen?

 • At stå sammen gennem fødslen - fødeteam

 • Rettigheder/valg/tilbud som fødende i DK.

 • Hud mod hud og den første amning samt de første timer efter fødslen.

 • HVIS man ender i akut kejsersnit, hvad så?


MODUL 4

 
4R4C0218.jpg

Dette modul vil sørge for at du er velforberedt på at få dit lille barn i armene for første gang. Du vil lære om amning/ammestillinger & forebyggelse af skader på brysterne/brystbetændelse samt hvordan du kan afkode din babys behov.

Desuden vil du blive vidende om moderkagens fødsel, k-vitamin til baby & efterfødselskroppen. Studier viser at forberedelse til efterfødselstide er afgørende for en god begyndelse på moderskabet & som ny familie.

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Hvorfor amning?

 • Amning: det første døgn.

 • Amning: de næste 2-3 døgn.

 • Når mælken løber til (ca. 3-5 døgn).

 • Amning efter nogle uger.

 • ”At have for lidt mælk” og at starte forfra.

 • ”Hjælpemidler” og gode råd.

 • Brystbetændelse.

 • Moderes kost under amning.

 • Hvad med flaskeernæring? Hvad skal man være opmærksom på?

 • Amningens udfordringer.

 • Ammestillinger.

 • Efterfødselstræning, - både for baby og mor

 • Signaler fra barnet. At lære barnet at kende.

 • K-vitamin til baby

 • Moderkagens fødsel

 • Efterfødselskroppen