Back to All Events

FØDSELSPARTNER WORKSHOP - fødselsforberedelse for par

FØDSELSFORBEREDELSE FOR PAR MED FOKUS PÅ FØDSELSHJÆLPEREN. TILMELD JER HER.

På dette heldagskursus bliver du og din partner klædt på til fødslen. Specielt for denne workshop er, at der er fokus på partnerens rolle før - under og efter fødslen. Kurset vil forberede jer på at stå sammen om fødslen, således at parteneren bliver en aktiv del af hele forløbet – i bliver et fødselsteam. Kursusdagen vil omfatte såvel teoretisk undervisning i fødslens fysiologi & psykologi samt et stort fokus på praktiske øvelser, som kan virke smertelindrende & ve-fremmende (herunder rebozo & akupressur mv.) samt ikke mindst fødestillinger som fordrer babys naturlige vej til verden.

Det får I:

 • 6 timers kvalificeret undervisning af jordemoder med over 10 års undervisningserfaring (se mere om underviseren herunder)
 • REBOZO: Konkrete teknikker til smertelindring og ve-fremme under fødslen.
 • AKUPRESSUR: Punkter på kroppen der virker bl.a. ve-fremmende, smertelindrende & beroligende.
 • ZONETERAPI: Punkter på kroppen der virker bl.a. ve-fremmende, smertelindrende & beroligende.
 • Teoretisk og praktisk viden om fødslens faser, babyens rotation samt fysiologien & psykologien ved en fødsel.
 • Information om tilbud, valg og anbefalinger for fødsler i Danmark. Både hjemmefødsler og hospitalsfødsler.
 • Undervisning på små hold af max. 10 par.
 • Materiale med billedmateriale af alle øvelser samt lydfil med afspænding og åndedrætsøvelse mm.

PARTNEREN SOM EN HéLT CENTRAL DEL AF FØDSLEN

Forskning viser, at kvinder som føler sig trygge & støttet gennem fødslen, får de bedste fødselsoplevelser. En støttende person, der kan være ved din side, guide dig og deltage aktivt i fødslen, øger chancen for en god fødselsoplevelse. Gode fødselsoplevelser giver styrkede familier, der får den bedste start på ”et nyt liv”.

Denne kursusdag vil klæde jer på til at stå sammen som par & fødselspartneren uddannes til at deltage aktivt i graviditetsprocessen, under fødslen og tiden efter. Fødselspartneren vil, efter deltagelse i workshoppen, have konkrete ”værktøjer” ved hånden, og således at han/hun eksempelvis vil kunne afhjælpe smerter under fødslen, samt hjælpe med til at fødselsprocessen skrider ukompliceret fremad – og hvis i har lyst kan partneren lære at tage imod baby.

Dagen opbygges således:

FØRSTE DEL – kl. 09.00 - 11.00

 • FØDSLENS ANATOMI & FYSIOLOGI – teoretisk og praktisk viden om fødslens faser, babyens rotation samt fysiologien & psykologien ved en fødsel.
 • FØDSELSHORMONER– hvordan fordrer vi den naturlige fødsel?
 • AT SKABE OPTIMALE RAMMER for den naturlige fødsel
 • KONTROL/KONTROLTAB - hvordan håndterer man smerterne/veerne?
 • PARTNERENS ROLLE fra begyndelsen af fødslen til baby er født og tiden herefter.
 • AT FORBEREDE FØDESTEDET optimalt, om end det er i hjemmet eller på hospitalet.
 • VEJRTRÆKNING under fødslen
 • ØVELSER til afspænding under ve-arbejdet

 

ANDEN DEL – kl. 11.00 - 15.00

 • REBOZO: Konkrete teknikker til smertelindringog ve-fremme under fødslen.
 • AKUPRESSUR: ve-fremmende, smertelindrende & beroligende.
 • ZONETERAPI: ve-fremmende, smertelindrende & beroligende.
 • FØDESTILLINGER: hvordan kan partneren støtte den fødende ind i stillinger, som virker fremmende på babys rotation & fødsel.
 • VEJRTRÆKNING gennem fødslen.

 

 PRAKTISK

 • Underviseren er jordemoder, kropsbehandler (REBOZO & akupunktur) og yogalærer.
 • Der vil være te, kaffe og vand hele dagen igennem. Medbring gerne selv snacks og en madpakke (der vil være en pause hvor der er mulighed for at købe en frokost ved et af de omkringliggende spisesteder).
 •  Medbring gerne en ”rebozo”. Dvs: et langt stykke stof eller tørklæde. Ikke for bredt og gerne over 2 meter langt (HéLT sælger også håndvævede rebozoer fra Mexico, som kan købes på dagen).
 • Medbring behageligt tøj som er til at bevæge sig i samt sko som er lette at tage af/på.

 

UNDERVISER

 • Janne Hasgaard: Jordemoder og Yogalærer. Underviser på HéLT KLAR TIL FØDSEL.  Janne er HéLTs jordemoder og tilbyder også private jordemoderkonsultationer, herunder også rebozo og akupunktur til gravide, fødende og barslende.

UNDERVISER: Janne Hasgaard

DATO: 14. oktober 2018

TID: SØNDAG kl. 09.00-15.00

PRIS: 1950 kr.

MEDLEM AF SYGEFORSIKRING DANMARK?

Min. 30% refusion på forløbet. Refunderes når forløbet er gennemført. Se mere HER