HéLTs psykolog, Anna-Katherine Højland

HéLTs psykolog, Anna-Katherine Højland

PSYKOLOG

Psykolog med speciale i fertilitet, graviditet, fødsel, spæd- og småbørns psykiske helbred samt familiers psykiske sundhed og trivsel.

HéLTs psykolog, Anna-Katherine Højland, arbejder med perioden hvor vi danner familie, bliver forældre og tager vare på den tidlige start i livet for det ufødte barn og det nyfødte barn, spæd- og småbarnet og den nye familie. Hun har også speciale i perioden, hvor vi ønsker at få barn, blive forældre og danne familie, men er udfordret, også psykologisk, med hensyn til om det bliver muligt.

Det er en gave og en livsopgave at få barn og danne familie. Et barn bliver til, en mor bliver til, en far bliver til. En hel familie bliver til. I de tilblivelsesprocesser sker der en uundgåelig, nødvendig og omfattende relationsudvikling, som giver grobund for personlig vækst og tilfredshed. Det kræver vi udvikler os og favner de nye udfordringer roligt, nænsomt og tillidsfuldt for at kunne tage vare på et nyt liv og os selv i helt nye roller, der jo mere eller mindre er i spil hele livet.

Nogle gange kan det dog blive så krævende og uoverskueligt, at vi får udfordringer med vores eget fysiske som psykiske helbred, udfordringer med barnet og relationen , at vi har brug for professionel støtte og hjælp. Anna-Katherine arbejder med at bidrage til at mennesker kan bevare et godt mentalt helbred og få respektfuld, nænsom og kvalificeret hjælp på højt fagligt niveau, også når der er svære udfordringer og belastninger i forbindelse med familiedannelse og livet som børnefamilie. I denne periode af livet, har jeg gennem mangeårigt klinisk virke erfaret, at det grundlæggende handler om at kunne udvikle en tilfredshed med lige det vi er, som vi er. At øve sig på at være i stand til at være nænsomt og nærende tilstede overfor os selv, vores medmennesker og omgivelser. Det kan berige vores liv og familieliv på alle måder. Dette er altid mit fokus, uanset vores egen tilblivelseshistorie, bagage fra egen opvækst og erfaringer med at give og modtage omsorg. Og uanset vores egne erfaringer med at danne relationer.

Anna-Katherine er medlem af Jordemoderforeningen og Dansk Psykolog Forening. Hun har tavshedspligt og arbejder under særlige etiske regler for psykologer. Hun er desuden gift med Michael og vi har 4 børn.

Anna-Katherine tilbyder psykologisk konsultation i forbindelse med:

 • Graviditet og udvikling af forældreskab

 • Fertilitetsbehandling

 • Overvejelser om alternative familiedannelsesmuligheder

 • Gravide med stress, angst, depression, psykisk sygdom, ”fødselsdepression”, ”efterfødselsdepression”

 • Gravide med graviditetskomplikationer, flerfoldgraviditeter, langvarig indlæggelse

 • Fødselsangst

 • Komplicerede fødselsforløb

 • Forældre og omsorgspersoner til børn med misdannelser, handicaps

 • Forældre og omsorgspersoner til syge børn

 • Abortovervejelser og senabort

 • Spædbarnsdød

 • Støtte til tidlig relationsdannelse - NBO-undersøgelse

 • Relations- og samspilsbehandling mellem spæd/småbarn og forældre

 • Par- og familiesamtaler

 • Skilsmisse i spæd – og småbarnsfamilien

 • Samrådsabort

 • Stress, angst og depression

 • Samtaler om og med børn med trivselsproblematik

 • Samtale med dig om livet, din opvækst og aktuelle livssituation

OM ANNA-KATHERINE HØJLAND: Autoriseret klinisk psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Hun er også uddannet jordemoder og scanningsjordemoder.  Anna-Katherine er privatpraktiserende psykolog og har specialiseret sig i mentalt helbred i forbindelse med fertilitet, graviditet, fødsel og spæd og småbarnsforældreskabet.

Anna-Katherine har omfattende klinisk erfaring med gravide/højrisikogravide, spæd- og småbørnsforældre som dels jordemoder, og som psykolog i børnepsykiatrien samt mangeårigt i Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet med højrisikogravide med tidligere/nuværende rusmiddelforbrug og deres børn og sårbare gravide. 

Anna-Katherine varetager individuel og parterapi, og varetager grupper for kvinder i fertilitetsbehandling, for gravide og for spæd og småbørnsforældre. Formålet er at yde medvind til det mentale velvære og helbred i den periode af livet der har med familiedannelse at gøre. 

Priser

Individuel konsultation (60 min): 1200 kr.

Parsamtale (90 min) 1800 kr.

Der gives rabat ved længerevarende forløb

Der uden desuden rabat fra Sygesikringen Danmark.